Modelářský slovník pojmů a zkratek

Modelářský slovník pojmů
Připravili jsme pro všechny začátečníky i pokročilé základní seznam modelářských pojmů a zkratek, které vám mohou pomoci v orientaci problematiky RC modelařiny i při nákupu v našem internetové obchdě. Rádi přívítáme další pojmy, zkratky, které do slovníku přidáme.
A-Z Zkratka, pojem
Popis
A ARTF/ARF Almost ready to fly aneb téměř připraveno k letu. Zkratka používaná u letadel či RC vrtulníků. Jedná se většinou o sestavený model bez regulátoru a RC soupravy. Vždy pozorně čtěte, co vlastně je obsahem balení!!!
ARTR/ATR Almost ready to run aneb téměř připraveno k jízdě. Zkratka používaná u RC aut. Většinou značí jen nepřítomnost RC soupravy, někdy ale může značit i model bez regulátoru či serva. Vždy proto důkladně čtěte popis modelu a v případě nejasností co je vlastně obsahem balení kontaktujte před nákupem prodejce.
ARC Almost Ready to Cover – připravený k potažení. Označení stupně předzpracování stavebnice. Model postavený, ale nepotažený. Vyžaduje potažení, provedení povrchové úpravy a instalaci rádia. 
ARR Almost Ready to Run – téměř připraven k jízdě je označení stupně předzpracování stavebnice modelu auta či lodě. Jednotlivé celky modelu jsou postavené, dokončené. Součástí balení není pohon, ani řídící elektronika.
A/C  Aircraft – letadlo 
A/D Aerodrome – letiště 
Aileron Křidélka jsou pohyblivé řídící plochy na odtokové hraně křídla, které jsou umístěné buď na koncích křídel, nebo jsou po celé jeho délce. Jejich vychylováním dochází k řízení modelu podle podélné osy.
Aktivátor Aktivátor díky zvýšení pH umožňuje rychlou polymeraci vteřinových lepidel nanesených i v silné vrstvě na nesavých površích.
Akumulátor Akumulátor je technické zařízení na opakované uchovávání elektrické energie. Akumulátor je sekundární článek, který je potřeba nejdříve nabít a teprve potom je možné jej použít jako zdroj energie.
Acupack, akupak  Akumulátory jsou zpravidla složeny z několika článků v sérii (acupack). Údaje o napětích udávané pro jednotlivý článek je potom třeba vynásobit počtem článků. Články v akumulátoru se vždy více či méně liší. Mají různý vnitřní odpor, jsou v různém stavu nabití. Vyrábějí se speciální akupaky, ve kterých jsou články vybírány tak, aby byli co nejvíce shodné. Se stářím akumulátoru se rozdíly mezi články zvětšují a může dojít a ke zničení jednotlivého článku v akumulátoru.
APC APC je světoznámá značka pod kterou vyrábí americký výrobce široký sortiment kvalitních kompozitových vrtulí pro RC modely letadel a multikoptér.
Akrobatické prvky Mezi akrobatické prvky patří různé druhy výkrutů, rychlé přemety, lety na zádech, kolmé stoupání, visení, nožový let, souvrat, skluz, atd.
Airbrush  Technologie nanášení barev stříkáním proudem vzduchu. 
B BEC Je obvod, pomocí kterého se napájí řídící elektronika v RC modelu (přijímač, serva…). Většina regulátorů má již BEC obvod v sobě (k napájení dochází stejným kabelem, jakým regulátor přjímá signál z přijímače).
BB Ball Bearing – kuličková ložiska serva. 
Balsa Balsa je velmi lehké dřevo, které se získává z balsového stromu (Ochroma pyramidale). Díky své nízké hustotě je balsové dřevo oblíbeným materiálem pro stavbu leteckých modelů.
BND Bind and Drive – spáruj a jeď je označení hotového RC setu modelu auta, motorky, či lodě, který je dodávány v plné výbavě, se servy, pohonem, přijímačem a akumulátorem. Je potřeba je jen spárovat s Vaším vysílačem.
BNF BNF, Bind & Fly, Bind and Fly doslova znamená „Spáruj a leť“. Je to označení modelů, které jsou dodávány v plné výbavě, se servy, pohonem, přijímačem a akumulátorem. Je potřeba je jen spárovat s Vaším vysílačem.
Butterfly Konfigurace křidélek a vztlakových klapek používaná pro brždění modelu. Křidélka se zvednou obě nahoru a vztlakové klapky dolů.
C Celková nosná plocha Celková nosná plocha je dána součtem plochy křídla a vodorovné nebo šikmé ocasní plochy nebo ploch. Pro výpočet se používá plocha kolmého průmětu všech ploch připadajících v úvahu na vodorovnou rovinu, přičemž úhel náběhu každé plochy je nulový.
Cyklování Několikanásobné vybítí a nabití akumulátoru. 
D D/R Dual Rate – dvojité výchylky.  
DSM2 je typ modulace, které v minulosti používaly vysílače Spektrum. Modulace DSM2 je nahrazena modernější modulací DSMX.
DSMR Modulace Spektrum DSMR je nová modulace, která se používá pro RC soupravy řídící pozemní modely, tedy dálkové ovládané modely aut a lodí.
DSMX označuje modulaci, kterou využívají letecké modelářské soupravy Spektrum. Modulace DSMX nahrazuje původní modulace DSM2.
DSSS Direct Sequence Spread Spectrum znamená, že vysílač vysílá signál v rozprostřeném spektru, což zaručuje vyšší odolnost vůči rušení a vyšší spolehlivost přijmu.
Default Tovární nastavení – předem připravené nastavení. 
Delta peak  Jev při nabíjení akumulátorů, kdy před dosažením plného nabití napětí článku na chvíli poklesne. Tohoto poklesu využívají automatické nabíječky k detekci nabitých článků. 
Diferenciace Výchylka kormidla je na jednu stranu větší než na druhou. U      některých kormidel se hodí mít různě velikou výchylku na každou stranu. Například   křidélko se vychyluje nahoru více než dolů. Tomu se říká diferenciace výchylky. 
Dual Rate    Dvojité výchylky. Rádio umožňuje nastavit různou velikost výchylek kormidel.   Například pro let vysokou rychlostí se nastaví menší výchylky, pro akrobacii nebo   přistání výchylky velké. Také D/R.
E Elapor Z-Foam, Elapor jsou moderní pěnové materiály svými vlastnostmi ležící mezi extrudovaným polystyrénem (EPS) a expandovaným polypropylénem (EPP). Jsou tedy tuhé a současně pružné.
Elevator Výškovka je pohyblivá část horizontálního stabilizátoru, což je stabilizační plocha na ocase letadla, která je rovnoběžná s křídlem a jejím úkolem je horizontální stabilizace letounu.
EPP čili extrudovaný polypropylen, je velmi odolný a zároveň pružný materiál podobný polystrenu. Jsou z něj vyrobeny především RC modely letadel. EPP je snadno opravitelný vteřinovým lepidlem.
ESC Electonic Speed Controler nebo česky regulátor. Jedná se o elektronické zařízení, které dodává proud do elektromotoru u elektických RC modelů dle povelů z přijímače. Regulátory jsou často vybaveny obvodem BEC, který napájí i samotný přijímač.
EDF Electric Ducted Fan – elektromotorem poháněné dmychadlo. 
EXP Exponencionální výchylky – toto nastavení umožňuje zmenšit citlivost ovládání   kolem neutrální polohy serva. 
Elektra  Poháněný elektromotorem. Zdrojem energie jsou akumulátory. 
Elevony Řídící plochy na křídle samokřídla nebo delty, které slouží zároveň jako výškovka i křidélka. 
F Fail safe  Bezpečný při poruše – nastavení polohy serv, která má být nastavena při ztrátě spojení s vysílačem. Nastavení rádia pro případ poruchy přenosu signálu. Přijímač vyhodnocujepřicházející signál a když po nějakou dobu nedostane signál z vysílače (rušení, vysazení vysílače), nastaví kormidla modelu do předem zvolených poloh. 
Fast charge  Rychlost nabíjení akumulátorů
Formování akumulátoru  Několik cyklů pomalého nabíjení 0.1C a vybíjení 0.1C. Nabíjení se ukončuje po uplynutí nejméně 16 hodin. Provádí se tak dlouho, až přestane narůstat vybitá kapacita. Zpravidla stačí 3 – 4 cykly. Používá se u nových pohonných akumulátorů. Účelem je dosáhnout stejného stupně nabití u všech článků akumulátoru.
FPV First Person View – zkratka používaná v modelářství v souvislosti s fotografováním nebo filmováním z modelu. 
FRC Fiber Reinforced Composites – vlákny vyztužený kompozit 
FHSS Zkratka FHSS (Frequecy Hopping Spread Spectrum) znamená, že vysílač neustále mění vysílací frekvenci v rámci frekvenčního pásma (obvykle 100 až 1500 za sekundu).
Flaps Vztlakové klapky, anglicky flaps, jsou pohyblivá zařízení na křídle letounu, sloužící ke zvýšení vztlaku při nízkých rychlostech, zejména ve fázi vzletu, přistání a pomalých průletech.
Frekvence Frekvence vysílače určuje, v jakém kmitočtovém pásmu probíhá přenos dat mezi vysílačem a přijímačem.
F3A F3A - akrobaty na "přesnou akrobacii" létá se podle předem stanoveného plánu
F3B F3B - cca 3m větroně létají se úlohy-termika,vzdálenost, rychlost
F3F F3F- svahové rychlostní modely- létá se na 2 báze 100m vzdálené
F3J F3J- termické větroně, termika, přistání na čas a místo
F5B F5B- závodní rychlostní elektromodely také se jim ríká "fajky"
F5D F5D- závodní elektropylony
F3D F3D- závodní pylony na spalovací pohon
F1 volný let (F1A -vetroně, F1B - gumáky, F1D - halové gumáky,...)
F2 upoutané modely (F2A - rychlíky, F2B - akrobaty, ..
F3 radiem řízené (F3A - akrobaty, F3B - větroně, F3D - pylony, F3P - halové akrobaty ..)
F4 makety ( F4B - upoutané, F4C - RC, F4D - halové makety na gumu...)
F5 elektro (F5B - průlety, termika, F5D - pylony)
F6 propagační (F6B - aeromuzikál,..)
F7 balóny
G GPS Zkratka GPS znamená globální poziční systém. Díky systému GPS můžeme určit polohu na Zemi s absolutní přesností v řádu jednotek metrů.
GYRO Gyroskop je elektronické zařízení, které je schopno reagovat na změnu polohy RC heli vůči světovým stranám působením vnějších vlivů – např. větru. Poletí-li RC vrtulník bez gyroskopu a foukne do něj vítr zleva, stočí se kolem svislé osy nalevo a změní tak směr letu. Pokud je takový RC model ale vybaven gyroskopem, gyroskop na tuto změnu zareaguje a bez vědomí pilota natočí RC vrtulník proti tahu větru – srovná ho tak, že je zachovám přímý let a pilot tuto změnu ani nezaregistruje – vše se totiž děje velmi rychle. Pokud chce ale doleva zatočit sám pilot, gyroskop o tomto příkazu z RC vysílačky „ví“ a změnu směru povolí.
GPS triangl  Modelářská soutěžní kategorie rádiem řízených polomaket větroňů. Modely jsou vybaveny GPS modulem s přenosem na zem a létá přelet po trojúhelníkové trati. 
Gumicuk Šňůra s gumou na které se vlekají větroně.
H HG HG je zkratka, které znamená použití hybridních převodů v modelářském servu. Minimálně 2 ozubená kola jsou plastová a minimálně 2 ozubená kola jsou kovová. Pokud je např. pouze 1 ozubené kolo plastové a zbytek je kovovými, pak se servo označuje zkratkou MG, tj. s kovovými převody.
HUB HUB je zařízení, které slouží k hromadnému propojení servo výstupů. Neobsahuje tedy žádnou elektroniku, pouze propojuje několik servo výstupů do hromady.
Halový akrobat  Stejná kategorie jako shock-flyer. Model poháněný elektromotorem určený k létání 3D akrobacie. Rozpětí cca 0.8 m, hmotnost do 150g bez akumulátoru. Létá se s ním venku i v hale. Vyroben bývá z desek z pěnového plastu. Trup je zpravidla jen stínový.
Heli Označení RC modelu vrtulníku
Hotliner Rychlý větroň poháněný elektromotorem.
Hydroplán Hydroplán je model letadla, který musí vzlétnout z vody, ale nemusí při ukončení letu na vodu přistát. Před vzletem musí být provedena zkouška schopnosti modelu plavat, při které model musí po dobu jediné minuty plavat na hladině bez vnější pomoci v normální vzletové poloze.
I IR IR (zkratka z anglického infrared = infračervené záření) je elektromagnetické záření, které se používá pro přenos informací na krátkou vzdálenost.
J Jmenovitá kapacita  Množství elektrického náboje v Ah deklarované výrobcem, které může samostatný článek dodat. (jeden zvýrobců Pb aku deklaruje jmenovitou kapacitu jako množství elektrického náboje, které může samostatný článek dodat v Ah při 5 hodinách vybíjení do konečného napětí 1,0 V při +20 °C) 
K Kanál Aby mohlo být současně provozováno na jedné generální frekvenci (27 MHz, 35 MHz, 40 MHz) více modelů, je nutné frekvence rozdělit na jednotlivé kanály. Kanál je určen zpravidla párem krystalů, které jsou nainstalovány ve vysílači a přijímači.
Klapky Vztlakové klapky, anglicky flaps, jsou pohyblivá zařízení na křídle letounu, sloužící ke zvýšení vztlaku při nízkých rychlostech, zejména ve fázi vzletu, přistání a pomalých průletech.
Křidélka Křidélka jsou pohyblivé řídící plochy na odtokové hraně křídla, které jsou umístěné buď na koncích křídel, nebo jsou po celé jeho délce. Jejich vychylováním dochází k řízení modelu podle podélné osy.
Křídlo letadla Křídlo letadla je hlavní nosná plocha, na níž se při pohybu vytváří největší část vztlaku. Je proto podstatnou částí letadel těžších než vzduch a na jeho uspořádání, tvaru, profilu i konstrukci hodně záleží.
KIT stavebnice RC modelu. Model dostanete v rozloženém stavu. Tato varianta je určena především pro zkušené uživatele, protože kompletace nemusí být vždy úplně jednoduchá. K modelům v tzv. KITu se většinou nedodává ani žádná elektronika, takže konfigurace je pouze na uživateli.
Kluzák bezmotorové letadlo těžší vzduchu, u něhož je vztlak potřebný k letu vyvozován aerodynamickými silami 
Kmitočtové pásmo  Rozsah kmitočtů používaný k nějakému účelu. 
Knipl Knipl řídící páka v letadle nebo na vysílači dálkového ovládání. 
Kompozit Obecně materiál složený ze dvou materiálů odlišných mechanických vlastností 
Kýlovka nepohyblivá část svislých ocasních ploch 
KV Charakteristika elektromotoru – konstanta, otáčky na Volt.  Např. motor 2860 1100kv - otáček na volt.
L Letový mod  V různých letových fázích modelu by se hodilo různé nastavení chování řízení modelu. Příkladem může být různé nastavení citlivosti kormidel za letu a při přistání, u větroně různé mixování kormidel za letu v termice a pro akrobatický let atp. Pro tyto případy se používají letové mody.
List vrtule  pracovní část vrtule s aerodynamicky profilovaným tvarem 
Létání v hale Létání v hale s RC modely je ideální výplní dlouhých zimních večerů a dnů, ve kterých klimatické podmínky neumožňují provoz běžně venku.
Letadla pro začátečníky RC modely letadel pro začátečníky jsou speciálně vyvinuty, aby v prvé řadě svými letovými vlastnostmi a nároky na ovládání vyhovovaly co nejširší základně pilotů začátečníků. Většinou se jedná o modely elektrovětroňů, nebo cvičných hornoplošníků vybavených systémy AS3X, SAFE, SAFE+.
Letadla pro pokročilé RC modely letadel pro pokročilé piloty jsou speciálně vyvinuty s ohledem na výkon, akrobacii, preciznost řízení, nebo náročnost pilotáže, či maketovost provedení. Většinou se jedná o akrobatické modely, modely maket, speciální rychlostní modely, válečné stíhačky, jety, atd.
LiPol Lithium-polymerový akumulátor (LiPol, LiPo) je nový typ elektrického akumulátoru nejen hojně používaný v RC modelech, ale i téměř ve všech osobních elektronických zařízeních (např. mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, ...)
LiFe Lithium-železo-fosfátový (LiFePO4) akumulátor (také označovaný „LFP“) je druh akumulátoru, konkrétně lithium-iontového, který používá jako katodového materiálu LiFePO4.
LiIon Lithium-iontový akumulátor (zkráceně LiIon) naleznete v běžně používané ve spotřebitelské elektronice. Kvůli vysoké hustotě energie vzhledem k objemu se výborně hodí pro přenosná zařízení.
M MOD VYSÍLAČE pojem používaný u pákových vysílačů RC letadel či vrtulníků. Nejčastěji používaný MOD 2 značí, že plynová páka je na pravé straně vysílače. MOD 1 značí že plynová páka je na pravé straně vysílače.
Maketa Přesná zmenšená kopie skutečného motorového nebo bezmotorového letadla nebo vrtulníku. Shoda je tvarová, shoduje se povrchová úprava. 
MG MG je zkratka z anglického výrazu Metal Gear a znamená kovové převody. Nejčastěji se tato zkratka objevuje ve spojení se servy.
Model Match Funkce ModelMatch zabraňuje nechtěné záměně modelů v paměti vysílače. Pokud v paměti vysílače zvolíte špatný model, přijímač nebude signál přijímat.
Modulace Modulace určuje metodu přenosu informace pomocí elektromagnetických vln.
Mixy Mix je smíchání povelů dvou (nebo více) kanálů. Například jedna klapka na křídle pracuje jako křidélko a vztlaková klapka současně. Je ovládána kanálem křídélek a vztlakových klapek současně. Více viz Mixy (mixers) 
MOD 1 Mód 1 (plyn a křidélka vpravo, výškovka a směrovka vlevo
MOD 2  Mód 2 znamená ovládání výškovky a křidélek na pravé ruce, naopak plyn a směrovky na ruce levé
N NiCd Nikl-kadmiový akumulátor, zkráceně NiCd, je druh galvanického článku. V modelech se setkáváme s hermetizovaný články se jmenovitým napětím 1.2V.
NiMH Nikl-metal hydridový akumulátor, zkráceně NiMH, je aktuálně nejpoužívanější druh galvanického článku. Používá se pro napájení vysílačů, přijímačů i pohonů RC modelů.
Neproporcionální Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Neproporcionální je takový kanál, kde vysílač umí nastavovat servo jen do dvou poloh – například ovládání zatahování podvozku.
Nosná plocha  Část letadla vytvářející při letu rozhodující podíl vztlaku 
O Objem motoru  Objem motoru je objem vypočtený z průměru válce a jeho zdvihu. U modelářských motorů se udává k kubických (krychlových) centimetrech – jednotka ccm nebo cm3. U velkých motorů se objem udává v litrech. Např. motor 20cc, 30cc, 26cc, …..
P Plošné zatížení Plošné zatížení je poměr celkové hmotnost letadla vůči ploše nosných ploch. U modelů letadel se uvádí g/dm2. Tento parametr je důležitý vzhledem k předpokládaným letovým vlastnostem.
PNP Plug and Play – připoj a používej je označení hotového RC setu modelu letadla, vrtulníku, či dronu s nainstalovaným pohonem a servy. Součástí modelu není vysílač, přijímač a akumulátor.
PND PND (Plug and Drive) – připoj a jeď je označení hotového RC setu modelu auta, motorky, či lodě s nainstalovaným pohonem a servy. Součástí modelu není vysílač, přijímač a akumulátor.
PCM Pulse Code Modulation – způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace přenáší zakódovaná do číselných informací. 
PPM Pulse Position Modulation – způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace přenáší do posloupnosti pulsů různé délky.
Park-flyer  Model poháněný elektromotorem určený k létání venku za klidného bezvětrného počasí. 
Polomaketa Zmenšená kopie skutečného motorového nebo bezmotorového letadla nebo vrtulníku. Shoda je tvarová, shoduje se povrchová úprava, ale na modelu nejsou provedeny všechny detaily tak jako na skutečném letadle. 
Profil křídla  Tvar podélného řezu křídla. 
Proporcionální Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Proporcionální je takový kanál, kde výchylka na servu je přímo úměrná výchylce ovladače vysílače (například kniplu).
R RTF ready to fly aneb připraveno k letu. Zkratka se používá u RC letadel či vrtulníků. Značí že v balení dostanete kompletní model, včetně veškerého potřebného příslušenství potřebného pro provoz modelu, pokud není výslovně uvedeno jinak. Balení  většinou neobsahuje AA baterie do ovladače.
RTR ready to run aneb připraveno k jízdě. Obdoba zkratky RTF, používaná u pozemních RC modelů, jako jsou RC auta či RC tanky. RTF znamená že model je 100% sestaven a balení obsahuje vše potřebné k jízdě, pokud není uvedeno v popisu modelu jinak. Balení  většinou neobsahuje AA baterie do ovladače.
RC Radio Control – neboli cokoliv ovládané rádiem. 
Rádiem řízený let Let, při němž je model aerodynamicky ovládán řídicí plochou(ami) polohově, směrově a výškově, pilot
stojí na zemi a používá rádiové řízení RC.
S S.BUS S.BUS je komunikační protokol, který používají RC soupravy Futaba. Protokol obsahuje informace o 18 kanálech a dále informaci o stavu přijímače - např. stav Fail Safe.
S.BUS2 S.BUS2 je komunikační protokol, který používají RC soupravy Futaba. Protokol obsahuje informace o 18 kanálech, informaci o stavu přijímače - např. stav Fail Safe a dále umožňuje přenášet data z telemetrických senzorů v 31 slotech.
SAFE Systém SAFE je komplexní systém, který pomáhá začátečníkům s řízením RC modelu letadla, vrtulníků nebo dronů.
Směrovka Směrovka je pohyblivá část vertikálního stabilizátoru, což je stabilizační plocha na ocase letadla, která je kolmá ke křídlu. Směrovka ovládá zatáčení (bočení) letadla.
SOP Vertikální stabilizátor je stabilizační plocha na ocase letadla, která je kolmá ke křídlu a její pohyblivá část je směrovka.
Slow-flyer  Poháněný elektromotorem určený k létání venku za klidného bezvětrného počasí. 
Startbox Bedna, ve které je uložen akumulátor pro žhavení svíčky motoru, elektrický startér, nářadí a náhradní díly. Používají ji piloti motorových modelů. 
T TG Zkratka TG znamená použití titanových převodů. Titanové převody mají při nízké hmotnosti vysokou pevnost, proto se používají zejména pro serva do modelů letadel a vrtulníků.
Torque Tah serva - síla serva udavaná kg/cm  délky páky serva
Tah vrtule  Složka aerodynamické síly vrtule ve směru osy otáčení 
Termika Termika je jev v ovzduší, kdy teplejší vzduch stoupá v chladnějších masách vzduchu. 
Tažná vrtule  Vrtule umístěná vzhledem ke směru pohybu letadla před motorem 
Tlačná vrtule  Vrtule umístěná vzhledem ke směru pohybu letadla za motorem 
Trimy,  Trimování Ovladač každého RC modelu je vybaven tzv. trimy. Po vybalení není model obvykle seřízený a je potřeba ho „dotrimovat“. Například – po vybalení letí RC model sám lehce vlevo – trimovacím šoupátkem u páčky, kterou řídíme směr letu na ovladači, je potřeba hýbnout trimem lehce doprava (stejný efekt, jako bychom drželi tuto páčku lehce vpravo) – směr vrtulníku se poté narovná a po puštění všech páček do středové polohy model sám letí rovně. 
U Upoutaný let -  model Let, při němž je model letadla aerodynamicky ovládán řídicími plochami polohově a výškově. Pilot stojína zemi a řídí model jedním nebo více neprůtažnými dráty nebo lanky přímo připojenými k modelu. Jepovoleno použít zařízení, jimiž se lanka drží v ruce nebo upevní na středový pylon. Během vzletu a letu se nesmí použít žádný jiný způsob ovládání modelu nebo motoru kromě ovládání prostřednictvím lanka
V VOP Horizontální stabilizátor je stabilizační plocha na ocase letadla, která je rovnoběžná s křídlem a jejím úkolem je horizontální stabilizace letounu. Pohyblivá část je výškovka.
Výškovka Výškovka je pohyblivá část horizontálního stabilizátoru, což je stabilizační plocha na ocase letadla, která je rovnoběžná s křídlem a jejím úkolem je horizontální stabilizace letounu.
Vteřinové lepidlo Vteřinová (kyanoakrylátová) lepidla jsou díky své univerzálnosti a rychlosti práce nejpoužívanější lepidla v modelářství. Jsou ideální na prakticky všechny druhy materiálů, jako dřevo, kovy, plasty.
Vztlak Dynamický vztlak je síla, která nadnáší těleso při pohybu v plynu či kapalině. Vztlak je nezbytně důležitý pro létání – během letu působí na křídlo a letadlo tak udržuje nad zemí ve vzduchu.
Vztlakové klapky Vztlakové klapky, anglicky flaps, jsou pohyblivá zařízení na křídle letounu, sloužící ke zvýšení vztlaku při nízkých rychlostech, zejména ve fázi vzletu, přistání a pomalých průletech.
Z T-Foam  Elapor jsou moderní pěnové materiály svými vlastnostmi ležící mezi extrudovaným polystyrénem (EPS) a expandovaným polypropylénem (EPP)