Celková nosná plocha

Celková nosná plocha je dána součtem plochy křídla a vodorovné nebo šikmé ocasní plochy nebo ploch. Pro výpočet se používá plocha kolmého průmětu všech ploch připadajících v úvahu na vodorovnou rovinu, přičemž úhel náběhu každé plochy je nulový.