Nosná plocha

Část letadla vytvářející při letu rozhodující podíl vztlaku