Slovník pojmů

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V X

A/C

Aircraft – letadlo 

A/D

Aerodrome – letiště 

Acupack, akupak

Akumulátory jsou zpravidla složeny z několika článků v sérii (acupack). Údaje o napětích udávané pro jednotlivý článek je potom třeba vynásobit počtem článků. Články v akumulátoru se vždy více či méně liší. Mají různý vnitřní odpor, jsou v různém…

Aileron

Křidélka jsou pohyblivé řídící plochy na odtokové hraně křídla, které jsou umístěné buď na koncích křídel, nebo jsou po celé jeho délce. Jejich vychylováním dochází k řízení modelu podle podélné osy.

Airbrush

Technologie nanášení barev stříkáním proudem vzduchu. 

Akrobatické prvky

Mezi akrobatické prvky patří různé druhy výkrutů, rychlé přemety, lety na zádech, kolmé stoupání, visení, nožový let, souvrat, skluz, atd.

Aktivátor

Aktivátor díky zvýšení pH umožňuje rychlou polymeraci vteřinových lepidel nanesených i v silné vrstvě na nesavých površích.

Akumulátor

Akumulátor je technické zařízení na opakované uchovávání elektrické energie. Akumulátor je sekundární článek, který je potřeba nejdříve nabít a teprve potom je možné jej použít jako zdroj energie.

APC

APC je světoznámá značka pod kterou vyrábí americký výrobce široký sortiment kvalitních kompozitových vrtulí pro RC modely letadel a multikoptér.

ARC

Almost Ready to Cover – připravený k potažení. Označení stupně předzpracování stavebnice. Model postavený, ale nepotažený. Vyžaduje potažení, provedení povrchové úpravy a instalaci rádia. 

ARR

Almost Ready to Run – téměř připraven k jízdě je označení stupně předzpracování stavebnice modelu auta či lodě. Jednotlivé celky modelu jsou postavené, dokončené. Součástí balení není pohon, ani řídící elektronika.

ARTF/ARF

Almost ready to fly aneb téměř připraveno k letu. Zkratka používaná u letadel či RC vrtulníků. Jedná se většinou o sestavený model bez regulátoru a RC soupravy. Vždy pozorně čtěte, co vlastně je obsahem balení!!!

ARTR/ATR

Almost ready to run aneb téměř připraveno k jízdě. Zkratka používaná u RC aut. Většinou značí jen nepřítomnost RC soupravy, někdy ale může značit i model bez regulátoru či serva. Vždy proto důkladně čtěte popis modelu a v případě nejasností co je…

Balsa

Balsa je velmi lehké dřevo, které se získává z balsového stromu (Ochroma pyramidale). Díky své nízké hustotě je balsové dřevo oblíbeným materiálem pro stavbu leteckých modelů.

BEC

Je obvod, pomocí kterého se napájí řídící elektronika v RC modelu (přijímač, serva…). Většina regulátorů má již BEC obvod v sobě (k napájení dochází stejným kabelem, jakým regulátor přjímá signál z přijímače).

BND

Bind and Drive – spáruj a jeď je označení hotového RC setu modelu auta, motorky, či lodě, který je dodávány v plné výbavě, se servy, pohonem, přijímačem a akumulátorem. Je potřeba je jen spárovat s Vaším vysílačem.

BNF

BNF, Bind & Fly, Bind and Fly doslova znamená „Spáruj a leť“. Je to označení modelů, které jsou dodávány v plné výbavě, se servy, pohonem, přijímačem a akumulátorem. Je potřeba je jen spárovat s Vaším vysílačem.

Butterfly

Konfigurace křidélek a vztlakových klapek používaná pro brždění modelu. Křidélka se zvednou obě nahoru a vztlakové klapky dolů.

Celková nosná plocha

Celková nosná plocha je dána součtem plochy křídla a vodorovné nebo šikmé ocasní plochy nebo ploch. Pro výpočet se používá plocha kolmého průmětu všech ploch připadajících v úvahu na vodorovnou rovinu, přičemž úhel náběhu každé plochy je nulový.

Cyklování

Několikanásobné vybítí a nabití akumulátoru. 

D/R

Default

Tovární nastavení – předem připravené nastavení. 

Delta peak

Jev při nabíjení akumulátorů, kdy před dosažením plného nabití napětí článku na chvíli poklesne. Tohoto poklesu využívají automatické nabíječky k detekci nabitých článků. 

Diferenciace

Výchylka kormidla je na jednu stranu větší než na druhou. U      některých kormidel se hodí mít různě velikou výchylku na každou stranu. Například   křidélko se vychyluje nahoru více než dolů. Tomu se říká…

DSM2

je typ modulace, které v minulosti používaly vysílače Spektrum. Modulace DSM2 je nahrazena modernější modulací DSMX.

Nahoru