ARTR/ATR

Almost ready to run aneb téměř připraveno k jízdě. Zkratka používaná u RC aut. Většinou značí jen nepřítomnost RC soupravy, někdy ale může značit i model bez regulátoru či serva. Vždy proto důkladně čtěte popis modelu a v případě nejasností co je vlastně obsahem balení kontaktujte před nákupem prodejce.