Kompozit

Obecně materiál složený ze dvou materiálů odlišných mechanických vlastností