T-Foam

Elapor jsou moderní pěnové materiály svými vlastnostmi ležící mezi extrudovaným polystyrénem (EPS) a expandovaným polypropylénem (EPP)