PCM

Pulse Code Modulation – způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace přenáší zakódovaná do číselných informací.