GPS

Zkratka GPS znamená globální poziční systém. Díky systému GPS můžeme určit polohu na Zemi s absolutní přesností v řádu jednotek metrů.