EXP

Exponencionální výchylky – toto nastavení umožňuje zmenšit citlivost ovládání   kolem neutrální polohy serva.