Plošné zatížení

Plošné zatížení je poměr celkové hmotnost letadla vůči ploše nosných ploch. U modelů letadel se uvádí g/dm2. Tento parametr je důležitý vzhledem k předpokládaným letovým vlastnostem.