Fail safe

Bezpečný při poruše – nastavení polohy serv, která má být nastavena při ztrátě spojení s vysílačem. Nastavení rádia pro případ poruchy přenosu signálu. Přijímač vyhodnocujepřicházející signál a když po nějakou dobu nedostane signál z vysílače (rušení, vysazení vysílače), nastaví kormidla modelu do předem zvolených poloh.