Diferenciace

Výchylka kormidla je na jednu stranu větší než na druhou. U      některých kormidel se hodí mít různě velikou výchylku na každou stranu. Například   křidélko se vychyluje nahoru více než dolů. Tomu se říká diferenciace výchylky.