Hydroplán

Hydroplán je model letadla, který musí vzlétnout z vody, ale nemusí při ukončení letu na vodu přistát. Před vzletem musí být provedena zkouška schopnosti modelu plavat, při které model musí po dobu jediné minuty plavat na hladině bez vnější pomoci v normální vzletové poloze.