Modulace

Modulace určuje metodu přenosu informace pomocí elektromagnetických vln.