DSM2

je typ modulace, které v minulosti používaly vysílače Spektrum. Modulace DSM2 je nahrazena modernější modulací DSMX.