FPV

First Person View – zkratka používaná v modelářství v souvislosti s fotografováním nebo filmováním z modelu.